Polityka prywatności

Strony internetowej madein.malopolska.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego („UMWM”) szanuje prywatność użytkowników strony internetowej madein.malopolska.pl, zwanej dalej również „Stroną”. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą Stronę , dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności strony internetowej madein.malopolska.pl. Korzystając z naszej Strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Administrowanie Stroną:

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Strony podejmowane są poprzez właściwe komórki organizacyjne UMWM oraz działającego na zlecenie Województwa Małopolskiego Organizatora konkursu „Made in Małopolska”: Urbanation Robert Ruszel z siedzibą w Krakowie.

Gromadzenie danych:

I. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Stronę są gromadzone na dwa sposoby:

  1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego do konkursu „Made in Małopolska” skutkującego utworzeniem konta w serwisie madein.malopolska.pl, udziału w Konkursie oraz korzystania z formularzy kontaktowych.
  2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników ze Strony, tj.: https://madein.malopolska.pl
    • Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
    • Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
    • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

 

Mechanizm cookies:

  • Podczas korzystania ze Strony przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
  • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
  • Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.
  • Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony ani śledzenia ich lokalizacji.
  • Pliki cookies przechowywane są na komputerach użytkowników w celu:
    • właściwego dopasowania Strony do potrzeb użytkowników;
    • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
    • tworzenia statystyk oglądalności.
  • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
  • Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 

I. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

  • art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  • art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
  • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
  • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907, z późn. zm.).

Informacje o zbieranych danych osobowych:

  1. Dane osobowe zbierane przez Stronę przeznaczone są w celu przeprowadzenia Konkursu „Made in Małopolska”, w tym w celu obsługi uczestnictwa w Konkursie i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych na Stronie jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  3. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod e-mailem iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  4. Dane osobowe, podane przez użytkownika na Stronie będą przetwarzane wyłącznie w celu, do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie „Made in Małopolska”.
  5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody/dezaktywacji konta, rezygnacji z udziału w Konkursie przez użytkownika, lub zakończenia Konkursu.
  6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Bezpieczeństwo:

  1. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dokłada wszelkich starań, aby chronić Stronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
  2. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach.
  3. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić naszą Stronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

Podstawa prawna:

  • art. 4 pkt. 11, art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
  • art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219).
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).