Fundacja Ziko dla Zdrowia

Promocja, ochrona, pomoc

Fundacja Ziko dla Zdrowia to organizacja dobroczynna powstała w 2016 roku, której celem jest prowadzenie działań w obszarze promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy charytatywnej. 

Ziko dla zdrowia

Fundacja Ziko dla Zdrowia to organizacja dobroczynna powstała w 2016 roku, której celem jest prowadzenie 
działań w obszarze promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy charytatywnej.Realizowane przez fundację programy społeczne dotyczą edukacji, rzetelnego poradnictwa prozdrowotnego oraz pomocy osobom w potrzebie. Organizacja jest partnerem społecznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Miasta Kraków i Województwa Małopolskiego. W celu realizacji swoich działań statutowych współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi na terenie całego kraju.

Uśmiechnięta rodzina