Przystąp do projektu

System identyfikacji wizualnej

„Made in Małopolska” to regionalny program wsparcia wartościowych, wyjątkowych i wyróżniających się form aktywności biznesowej, społecznej i kulturalnej. Grupują się one w sześciu filarach o nazwach własnych: INICJATYWY, MIEJSCA, SMAK, WODA, BIZNES, DIZAJN.

Punktem wyjścia jest przekonanie, że w produktach, usługach, a także sposobie działania wybranych firm i środowisk z Małopolski, tkwi potencjał promocyjny, który warto wykorzystać w budowaniu marki regionu. Sprzyjał temu będzie opracowany system identyfikacji graficznej, czerpiący wprost z unikatowego dziedzictwa kulturowego Małopolski. System stworzyło sześć znaków/ikon, odpowiadających poszczególnym filarom. 

Znaki wypracowano w procesie eksploracji kolekcji Muzeum Etnograficznego w Krakowie, analizując zasoby pochodzące z terenu historycznej Małopolski. Poszukiwano motywów, symboli i ornamentów: 

- głęboko obecnych w spuściźnie materialnej różnych grup etnograficznych, 

- często i chętnie przetwarzanych przez niegdysiejszych mieszkańców regionu

- zawierające potencjał graficzny pozwalający na ich współczesne przetworzenie.

System identyfikacji wizualnej "Made in Małopolska"  (.pdf)