Made in Małopolska

Made in Małopolska to projekt, który świadczy o sile naszego regionu. Stawia na sprawdzony, godny rekomendacji biznes, wskazuje produkty oraz miejsca, instytucje i inicjatywy, które zasługują na naszą szczególną uwagę oraz potwierdza ich najwyższą jakość.

Made in Małopolska opiera swój potencjał na tożsamości i tradycji, zasobach naturalnych oraz kreatywności i doświadczeniu Mieszkańców. Podkreśla, że pochodzenie ma znaczenie. Tworzy w świadomości samych Małopolan i pozostałych odbiorców pozytywne skojarzenia poszczególnych, regionalnych marek z miejscem ich powstawania. Buduje system wsparcia i promocji naszych produktów, a jednocześnie dzięki ich wartości wzmacnia wizerunek Małopolski.

Przyznawany w ramach projektu specjalny znak "Made in Małopolska" to kluczowy nośnik marki regionalnej. Świadczy o randze potwierdzonej przez województwo małopolskie. 

Posiadanie znaku "Made in Małopolska" to najwyższa rekomendacja, która może stać się wyraźnym sygnałem i wyznacznikiem dokonywanych przez nas wyborów. 

Made in Małopolska. Pochodzenie ma znaczenie!

Katalog "Pochodzenie ma znaczenie"

Okładka katalogu Pochodzenie ma znaczenie