Stowarzyszenie SIEMACHA

Logo Siemacha

Ludzie, rozwój, pomoc

Systemowa pomoc, sieciowy charakter działania, profesjonalna kadra, wolontariusze i liderzy młodzieżowi.

Siemacha

Ludzie–rozwój–pomoc, to najkrótsza definicja Stowarzyszenia SIEMACHY. Od 30 lat pomaga dzieciom i młodzieży poprzez organizację zajęć edukacyjnych, artystycznych i sportowych. Rozwija ich zainteresowania i pasje, a także oferuje pomoc terapeutyczną i wsparcie w ż yciowych kryzysach.

Tworzy sieć nowoczesnych placówek dziennych (10), domów dziecka (8), placówek terapeutycznych (4), obejmując opieką ponad 2000 dzieci. Prowadzi Centra Aktywności Seniora i zarządza obiektami sportowymi.

Wyróżnikiem działalności Stowarzyszenia są systemowa pomoc, sieciowy charakter działania i silna tożsamość instytucjonalna. W celu realizacji zadań zatrudnia profesjonalną kadrę, korzysta z pomocy wolontariuszy i liderów młodzieżowych.

W Odporyszowie koło Tarnowa realizuje projekt „SIEMACHA naturalnie”. Prowadzi dom dziecka, placówkę dzienną i Centrum Sportów Konnych wdrażając niestandardowe metody wychowawcze oparte na założeniu, że bliskość przyrody, obecność zwierząt i codzienne obowiązki wyrabiają w wychowankach postawę odpowiedzialności i wzmacniają wrażliwość.

Od 2014 roku, czasu wybuchu wojny w Donbasie, pomaga ukraińskim dzieciom w placówkach dziennych. Zapewnia im wsparcie, rozwój i środowisko rówieśników.

Radosne dzieci