„Elmak” Elżbieta Tworzydło

Produkt tradycyjny

Wiśnicki Makaron Domowy Tradycyjny za sposób produkcji, jakość surowców oraz niepowtarzalny smak został wpisany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych. 

Receptura

Tradycyjna receptura opracowana została z wykorzystaniem pomysłów kulinarnych przechowywanych i przekazywanych na ziemi wiśnickiej przez prawie 400 lat. To tutaj w 1682 roku, w wiśnickim zamku, na dworze Lubomirskiego, jego kuchmistrz Stanisław Czarniecki opracował pierwszą wydaną w Polsce książkę kucharską pt: „Liber Felculorum, czyli zebranie potraw”.

Czerpiemy z tej spuścizny i dlatego nasz makaron wytwarzany jest w sposób tradycyjny. Do produkcji stosowane są wyłącznie świeże jaja wybijane w zakładzie, a ciasto przed krojeniem jest wałkowane. Jakość surowców oraz sposób produkcji sprawiają, że makaron posiada wyśmienity smak. 

Makarony Elmak