Uzdrowisko Krynica – Żegiestów

Woda i uzdrowisko

W ofercie Kryniczanki znajdują się wody dostępne dla klientów w całej Polsce, zarówno stacjonarnie w wybranych sklepach bądź online na www.sklep.kryniczanka.pl. Wybrane wody lecznicze takie jak: „Mieczysław”, „Józef”, „Tadeusz”, „Zdrój Główny” znajdziemy w ofercie Kryniczanki na miejscu w Pijalni Głównej w Krynicy–Zdroju.

Nasze Uzdrowisko

Krynica–Żegiestów S.A., spadkobierca dawnego zdro-jowiska i jego tradycji, ma kilkadziesiąt ujęć wody, z  tego siedem, tj. „Zdrój Główny”, „Słotwinka”, „Jan”, „Józef”, „Mieczysław”, „Tadeusz” i „Zuber” stosuje się do kuracji pitnej (tzw. krenoterapii).
Spółka dysponuje też kluczowymi obiektami sanato-ryjnymi, wypoczynkowymi i bazą zabiegową w Krynicy –Zdroju: Stary Dom Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy, Pi-jalnia Główna, Stare i Nowe Łazienki Mineralne, Patria, Pijalnia Jana, Pijalnia Słotwinka.

Bogactwem krynickiej ziemi są przede wszystkim wody lecznicze, których właściwości są znane i cenio-ne od wieków. Krynickie wody od dawna znajdują się w centrum zainteresowania medycyny. Ich działanie lecznicze zostało udowodnione długoletnią obserwa-cją, a w miarę postępu nauk medycznych, wielostron-nymi badaniami fizykochemicznymi i klinicznymi. Rozlewnia Naturalnej Wody Mineralnej Kryniczanki również należy do Uzdrowiska, skąd eksportowana jest woda Kryniczanka oraz wody lecznicze na całą Polskę i nie tylko.