Uzdrowisko Wysowa

Od początku woda

Firma Uzdrowisko Wysowa S.A. powstała w 1959 roku i od początku swojego istnienia zajmuje się produkcją wód mineralnych.

Od ponad 100 lat

Firma Uzdrowisko Wysowa S.A. powstała w 1959 roku i od początku swojego istnienia zajmuje się produkcją wód mineralnych.

Przez ponad 30 lat zajmowaliśmy się produkcją tylko wody mineralnej w opakowaniach szklanych. W 1992 roku uruchomiliśmy dystrybucję wody i napojów w bu-telkach PET 1,5l i 0,5l, a od 1995 roku mamy w ofercie także kartony 5l.

Oczywiście, Uzdrowisko Wysowa S.A. to nie tylko roz-lewnia, zajmujemy się także lecznictwem uzdrowi-skowym. Od lat prowadzimy leczenie i rehabilitację kuracjuszy z całej Polski, opierając się o dwa obiekty „Biawena” Ośrodek Uzdrowiskowy i  Szpital Uzdrowi-skowy „Beskid”. W leczeniu aktywnie wykorzystujemy również wody uzdrowiskowe: „Franciszka”, „Józefa” i „Henryka”. Wyjątkowość produktów związana jest z ich wydobyciem i pozyskiwaniem od lat z wysowskich źródeł.

Unikalny skład naszych wód, obecność jodu w Wysowiance, sprawia, iż jest ona wyjątkowa na skalę całego kraju. Na blisko 90 procentach powierzchni na-szego kraju brakuje odpowiedniej ilości jodu. Pozostałe 10 procent to obszary nadmorskie, bogate w ten pierwiastek, a my posiadamy ten cenny pierwia-stek w wodzie. Zawartość składników mineralnych, za-równo w Wysowiance z jodem jak i Wysowiance Zdrój czyni z nich wartościowy napój, bo oprócz nawodnie-nia, zapewnia podaż cennych mikroelementów w natu-ralnie przyswajalnej formie.

Las liściasty